Zakres działania

Wybrane elementy spektrum naszego działania:

ZAKRES 1

 • Administracja i obsługa platform sprzętowych (m. in. serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe)
 • Instalacja, konfiguracja, nadzór nad systemami operacyjnymi (także w zakresie aktualizacji oprogramowania)
 • Administracja bazami danych, zarządzanie kopiami bezpieczeństwa (backup bazy danych) i ich archiwizacja
 • Dostosowanie systemów do zgłaszanych przez użytkownika potrzeb
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Wsparcie w zakresie instalacji i administracji systemami antywirusowymi
 • Kontrola dostępu i weryfikacja zabezpieczeń systemu przed ingerencją osób trzecich
 • Administracja (zarządzanie oraz konfiguracja) środowiska wirtualnego

ZAKRES 2

 • Weryfikacja poprawności funkcjonowania sieci informatycznej (monitoring obciążenia, eliminacja wąskich gardeł, kontrola jakości okablowania sieciowego)
 • Konfiguracja sprzętu sieciowego (router, switch, firewall, access point)
 • Usuwanie dysfunkcji sieci informatycznej (naprawy, dostawa i wymiany urządzeń sieciowych)
 • Instalowanie i konfigurowanie elementów aktywnych sieci
 • Analiza i tworzenie polityki bezpieczeństwa w sieci informatycznej
 • Wykonywanie dokumentacji sieci informatycznej

ZAKRES 3

 • Wsparcie w dostawach i wdrożeniu medycznych systemów informatycznych dla radiologii i kardiologii (zaawansowana wizualizacja, PACS, VNA)
 • Wyposażenia / doposażenia infrastruktury informatycznej (dla działów IT oraz działów aparatury medycznej)
 • Ustalenia optymalnych i kompletnych parametrów infrastruktury informatycznej (dla działów IT oraz działów aparatury medycznej np. w przypadku zakupu urządzeń medycznych)